Vragenlijst advocatuur

Vanuit de IT-Kieswijzer monitoren wij het gebruik van software in de advocatuur. Wij halen een deel van die informatie uit het zoekgedrag op de site. Maar naast het zoekgedrag zijn wij ook benieuwd naar wat kantoren op dit moment gebruiken.

Daarnaast zijn wij heel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag of de kantooromvang bepalend is voor de keuze voor een alles-in-één-pakket dan wel voor een best of breed oplossing, en zo ja, waar de grens dan ligt. 

De enquête is volledig anoniem. De opgehaalde informatie zal op geen enkele andere manier gebruikt worden dan het inzichtelijk maken van het IT-landschap in Nederland.

De vragenlijst staat tot half september open, zodat wij eind september de resultaten kunnen presenteren. 

Software-oplossingen in de advocatuur

Gebruikt u één oplossing voor zowel het tijdschrijven en declareren als het beheer van uw documenten (alles-in-één) of gebruikt u daarvoor meerdere applicaties die met elkaar communiceren (best of breed) ?
Onder een praktijkmanagementsysteem verstaan wij een applicatie waarin (a) de basis dossierinformatie vastgelegd wordt, waaronder de debiteur, en waarin je (b) tijd kan registreren en (c) kan declareren. Dit kan een losse applicatie zijn of onderdeel van een alles-in-één oplossing.
Wij zullen deze gegevens niet in het rapport gebruiken. Uw bijdrage aan het onderzoek blijft dus volledig anoniem en wij zullen deze informatie ook niet delen met leveranciers.
Privacy verklaring: https://www.it-kieswijzer.nl/media/1615/privacyverklaring-l-ime.pdf