Begrippen in de IT-Kieswijzer

Op de IT-Kieswijzer worden alle juridische ICT-oplossingen ingedeeld in categorieën. Hierdoor kan de bezoeker een selectie maken op basis van soort product of dienst. Deze begrippenlijst bevat alle soorten producten of diensten, die zijn opgenomen op de IT-Kieswijzer inclusief de bijbehorende toegepaste definitie.

 

Aansluitpunt Rechtspraak 

Koppelstuk, vaak toegankelijk via een online portaal, dat informatie-uitwisseling mogelijk maakt tussen een documentmanagementsysteem (DMS) of een praktijkmanagementsysteem (PMS) enerzijds en het Aansluitpunt van de Rechtspraak anderzijds.

 

Add-on

Een toevoeging aan een bestaand softwareproduct waardoor extra functionaliteit wordt geboden voor of via dat softwareproduct.

 

Business Intelligence 

Een applicatie die data verzamelt uit meerdere bronnen en deze analyseert zodat informatie ontstaat over kantoor die gepresenteerd kan worden via uiteenlopende rapportages.

 

Cliëntenportaal (extranet)

Een online omgeving waarin delen uit dossiers, of losse documenten, vertrouwelijk en veilig gedeeld kunnen worden met cliënten of andere partijen.

 

Contractmanagement 

Een systeem om afspraken met partijen duidelijk en transparant vast te leggen, zodat hier actief en procesmatig op gestuurd kan worden.

 

Digitaal Dicteren / Spraakherkenning

Digitaal dicteren is het dicteren via een dictafoon waarbij er een spraakbestand op een centrale plaats verzameld wordt voor verdere uitwerking.
Spraakherkenning is software die het gesproken woord omzet in tekst. Vaak is dat mogelijk in alle Microsoft Office applicaties, dus in Microsoft Word maar ook rechtstreeks in Microsoft Outlook.

 

Digitale handtekening

Een systeem dat de ondertekenaar in staat stelt om een door een TTP (Trusted Third Party) verstrekt certificaat aan een te ondertekenen bestand te koppelen, zodat de authenticiteit en integriteit van dit bestand gewaarborgd wordt.

 

Documentmanagement (DMS) 

Een oplossing die het mogelijk maakt om alle documenten op een ordelijke en veilige manier per dossier op te slaan. Vaak is een DMS onderdeel van een zogeheten ‘best of breed’-oplossing waarbij alle losse functionaliteiten die een kantoor nodig heeft samengebracht worden (dossierbeheer, relatiebeheer, tijdschrijven en declareren en documentmanagement).

 

Decision Modelling 

Software die het mogelijk maakt om operationele beslissingen te automatiseren, bijvoorbeeld door met behulp van een beslisboom eenvoudig contracten samen te stellen met zelf opgestelde standaardclausules.

 

Financieel systeem (boekhouding)

Software-oplossing waarmee de financiële administratie van het kantoor bijgehouden kan worden. Dit ziet niet slechts op het tijdschrijven en declaratieproces maar ook het daadwerkelijk boeken van inkomende facturen en bijhouden van grootboekrekeningen, etc.

 

Hosting / Clouddiensten

Dienst die aangeboden wordt door partijen die eigen servers houden in een centraal en goed beveiligd datacentrum waarop de benodigde software van een kantoor kan draaien. In dat geval is het houden van eigen servers voor een kantoor niet meer nodig. Dit wordt ook wel omschreven als de ‘private cloud’ om het onderscheid duidelijk te maken met de publieke cloud van bijvoorbeeld Google, Amazon of Microsoft.

 

Huisstijlapplicatie

Sofware waarmee documenten in Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en Microsot Outlook in uw kantoorhuisstijl opgemaakt kunnen worden (d.m.v. sjablonen). Koppelen meestal met Praktijkmanagementsystemen (PMS) of CRM-pakketten waardoor adressen en dossiergegevens etc. automatisch ingevuld worden.

 

Kennismanagement

Portalen waar kennis gebundeld wordt vanuit uitgeverijen of juist voor interne know-how.

 

Legal Project Management

Software die inzage biedt in interne werkprocessen, waardoor het meer projectmatig sturen op dossierbehandeling (en het vooraf geven van een goede prijsopgave) eenvoudiger wordt.

 

Maatwerkoplossing

Een unieke oplossing die specifiek voor een kantoor wordt ontwikkeld en onderhouden.

 

Machine Learning / AI

Software-oplossing die statistische/wiskundige technieken gebruikt om het systeem in staat te stellen om te leren zonder dat het expliciet geprogrammeerd is.

 

Praktijkmanagement (PMS)

Een oplossing die alle functionaliteiten biedt om de kantoorpraktijkvoering te ondersteunen. Vaak een alles-in-één-oplossing voor dossierbeheer, relatiebeheer, tijdschrijven, declareren en (een koppeling met) een boekhoudmodule.

 

Privacy / Compliance

Een systeem dat toeziet op digitale veiligheid en overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Relatiebeheer (CRM)

Een oplossing die het mogelijk maakt om CRM te bedrijven. CRM is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om relaties met individuele cliënten aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen op een wijze die waarde creëert voor zowel kantoor als de cliënt.

 

Scanoplossing / archivering

Een systeem om fysieke bestanden en/of dossiers om te zetten in digitale bestanden en/of dossiers en deze gestructureerd onder te brengen, zodat deze digitaal doorzoekbaar zijn en er (deels geautomatiseerd) retentiebeleid (archiefwet) toepast kan worden.

 

Smart contracts

Computerprotocollen, die bedoeld zijn om de onderhandeling of de uitvoering van een contract te vergemakkelijken, te verifiëren of te handhaven. Een smart contract maakt het mogelijk om een overeenkomst te programmeren, die wordt vastgelegd in de blockchain.

 

Systeembeheer

Het beheer en de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van één of meerdere computersystemen en of informatiesystemen op uw kantoor.

 

Telecom

Diensten op het gebied van telecommunicatie.

 

Time Capture

Een applicatie die de tijd opneemt die een gebruiker spendeert aan activiteiten op zijn/haar computer en in een overzicht aanbiedt aan de gebruiker als hulpmiddel om vervolgens die tijd al dan niet te kunnen registreren (eventueel gekoppeld aan het aanwezige tijdregistratiesysteem).

 

Workflow

Een systeem dat via gestructureerde regels ervoor zorgt dat de juiste informatie, volgens de regels van kantoor, van de ene persoon naar de andere persoon komt.